หน้าหลัก แนะนำบริษัท สมัครตัวแทน ชำระเงิน วิธีจัดส่ง ติดต่อเรา เข้าระบบB2B Join :    
Download Program ฟรี  Download Brochure ฟรี  คู่มือติดตั้งเดินสาย  NOD TIP&Help  วีดีโอสอนใช้งานโปรแกรม Time2008

โปรแกรมที่ใช้กับเครื่อง NOD
เครื่องบันทึกเวลา
เครื่องควบคุมประตู
เครื่องสแกนใบหน้า
เครื่องควบคุมประตู
อุปกรณ์อื่นๆ
เงินไขรับประกัน
การค้าแบบ B2B
คำชี้แจง
การขอเครดิต
ระบบช่วยเหลือตัวแทน
เริ่มทำธุรกิจนี้
 
18
86,491
 
    
 คู่มือการใช้งานตัวเครื่อง >>
 หัวข้อ Download
คู่มือการใช้งาน N9
- การเพิ่มผู้ใช้ด้วยลายนิ้วมือ
- การเพิ่มผู้ใช้ด้วยบัตร
- การเพิ่มผู้ใช้ด้วยรหัสผ่าน
- การลบผู้ใช้ในแบบต่างๆ
คู่มือการใช้งาน N11R
- การเพิ่มผู้ใช้ด้วยบัตร Master
- การลบผู้ใช้ด้วยบัตร Master
- การเพิ่มผู้ใช้ด้วยบัตร กรณีผู้ดูแลจัดการตัวเครื่อง
- การลบผู้ใช้ด้วยบัตร กรณีผู้ดูแลจัดการตัวเครื่อง
คู่มือใช้งานNL5000/NL7000
- การเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ Admin
- การเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ User
- การตั้งรหัสผ่านผู้ดูแล
- การตั้งรหัสผ่านผู้ใช้ ฯลฯ
คู่มือใช้งาน NFace302
- การเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ Admin
- การเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ User
- เพิ่มผู้ใช้และใบหน้า
- เพิ่มผู้ดูแลและใบหน้า ฯลฯ
 
 โปรแกรม >>
 หัวข้อ Download
การกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแล และผู้ใช้งานทั่วไป(ทำที่โปรแกรม)
การตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเวลาแสดงรูปพนักงานขณะใช้งานLAN
เก็บลายนิ้วมือจาก N5000 ด้วยโปรแกรม Time2008
ลบSlogทำที่โปรแกรม
ลบข้อมูลบันทึกเวลาโดยใช้โปรแกรม
 
 เครื่องจอสี ( Firmware ใหม่ ) >>
 หัวข้อ Download
การกำหนด วันที่ และ เวลา
เพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ
แก้ไขผู้ใช้และลายนิ้วมือ
เพิ่มผู้ดูและลายนิ้วมือ
เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้เป็นผู้ดูแล
ตั้งสิทธิ์เข้าใข้งานเมนูตัวเครื่อง
ลบข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ
ลบสิทธิ์ผู้ดูแล (ลบรายคน)
ลบสิทธิ์ผู้ดูแล (ลบทั้งหมด)
ลบข้อมูลบันทึกเวลา
ลบข้อมูลในเครื่องทั้งหมด
ตั้งค่าการดาวน์โหลด(USB)
ส่งออก ข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไป Flash Drive
ส่งออก ข้อมูลบันทึกเวลา Flash Drive
นำเข้า ข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ
ค้นหาข้อมูลบันทึกเวลา (ในเครื่องบันทึกเวลา)
 
 เครื่องจอสี ( Firmware เก่า ) >>
 หัวข้อ Download
การกำหนด IP ของตัวเครื่องบันทึกเวลา
การกำหนด วันที่ และ เวลา
การกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแล และผู้ใช้งานทั่วไป(ทำที่เครื่อง)
การตั้งค่าเครื่องให้Standbye
การตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเวลาแสดงรูปพนักงานขณะใช้งานUSB
การปรับระดับเสียงของลำโพง
การปรับลายนิ้วมือให้เป็น 9x หรือ 10x
แก้ไขผู้ใช้และลายนิ้วมือ
แก้ผู้ใช้ และบัตร
ดูข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา
ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บผู้ใช้ และบันทึกรายการ
ตั้งค่านาฬิกา
นำเข้าข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือจาก Flash Drive
เปลี่ยนรูปพักหน้าจอ
เพิ่มผู้ใช้ และบัตร
เพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ
ลบSlogทำที่เครื่อง
ลบข้อมูลบันทึกเวลาที่เครื่อง
ลบข้อมูลผู้ใช้ และบัตร
ลบข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ
ส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไป Flash Drive
ส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive
ลบข้อมูลทั้งหมดที่เครื่อง
ลบข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องบันทึกเวลา ด้วยโปรแกรม
วิธีแก้ปัญหาเวลาส่งลายนิ้วมือไม่ได้
 
 เครื่องจอขาว-ดำ >>
 หัวข้อ Download
การกำหนด IP ของตัวเครื่องบันทึกเวลาจอขาวดำ
การกำหนด วันที่ และ เวลาจอขาวดำ
การตั้งค่าเครื่องให้Standbyeจอขาวดำ
การปรับระดับเสียงของลำโพงจอขาวดำ
การลบข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจอขาวดำ
กำหนดผู้ใช้ให้เป็นผู้ดูแล จอขาวดำ
แก้ไขข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจอขาวดำ
ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บผู้ใช้ และบันทึกรายการจอขาวดำ
นำเข้าข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือจาก Flash Driveจอขาวดำ
เพิ่มผู้ใช้ และบัตร จอขาวดำ
เพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือจอขาวดำ
ลบข้อมูลผู้ใช้ และบัตร จอขาวดำ
ส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไป Flash Driveจอขาวดำ
ส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือไปที่ Flash Driveจอขาวดำ
ลบข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องจอขาวดำ
  วิธีแก้ปัญหาเวลาส่งลายนิ้วมือไม่ได้จอขาวดำ
 
 โหลด คู่มือการใช้งาน web server 3.0 Eng กันยายน 17, 2012 โดย Master
web server 3.0 ใช้เป็นตัวจัดการเครื่องบันทึกเวลาของแต่ละเครื่องซึ่งเป็น option เสริมของเครื่องบันทึกเวลาแต่ละเครื่อง สามารถดูข้อมูลบันทึกเวลาผู้ใช้และอื่นๆ...
 
 โหลด คู่มือปัญหาการใช้งาน Time2008 เนื่องจากการเชื่อมต่อ มีนาคม 23, 2011 โดย Master
สรุปปัญหา และวิธีตรวจสอบ Time2008 เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ กับเครื่องบันทึกเวลาไม่ได้ จากที่ TDC ได้ทดสอบ และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเราจึงได้จัดทำคู่มือวิธีการต่าง ๆ มาให้กับทางท่าน อาจจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับ
 
  โหลด วิธีการติดตั้งฐานข้อมูลเพื่อเก็บใน SQLServer   กรกฏาคม 23, 2011 โดย Master
หากท่านมีการใช้ข้อมูลของโปรแกรม Time2008ในปริมาณมากๆ หรือทางลูกค้าของท่านต้องการเปลี่ยน ฐานข้อมูลจาก MsAccess เป็น MsSQLServer เพื่อความน่าเชื่อถือ และความเสถียรของการใช้งาน TDC ขอแนะนำวิธีการติดตั้งฐานข้อมูล Time2000 เพื่อให้ใช้งานใน SQLServer (ใช้ SQLServer 2000 เป็นตัวอย่างติดตั้ง)
 
  โหลด คู่มือใช้งานฐานข้อมูลจากคอมหลายตัว กรกฏาคม 25, 2011 โดย Master
TDC มี Tip ง่ายๆ สำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยกำหนดให้โปรแกรม Time2008 สามารถใช้งานฐานข้อมูล Att2000.mdb ร่วมกัน จากคอมพิวเตอร์หลายๆ ที่อยู่ในวง Lan เดียวกัน
 
  โหลด คู่มือการรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา กรกฏาคม 25, 2011 โดย Master
หากท่านต้องการรับส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปมาระหว่างสาขา หรือระหว่างสถานที่ทำงานต่าง ๆ TDC มี Tip ง่าย ๆ มาฝากครับ เพียงท่านรับส่ง File ผ่าน ทาง Email ปกติธรรมดาเท่านั้น
 
  โหลด คู่มือการใช้งานโปรแกรมหา IP กรกฏาคม 25, 2011 โดย Master
หลายครั้งที่ท่านเคยพบกับปัญหา เครื่องเกิดมีการติดล็อคผู้ดูแลระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปเมนูที่ตัวเครื่องได้ และถ้าหากท่านจำ IP ของเครื่องไม่ได้จำทำอย่างไร